4º Trampo Campionato d’Aragón de Foyetes

Ista añada l’A.C. “Espelungué. Aragonés en a Chazetania” chunto a l’A.D. “Valle de Izas”, emos parato un trampo d’a Fase d’o Campionato d’Aragón de Foyetes.

Te prexinas que sigamos campions d’Aragón!!!!!

 Bi abrá dos menas, escolanos (naxitos dica o 2003 u que faigan ista añada ras 14) e grans (naxitos dende o 2002 enta zaga).

 Os Foyetes ye un chuego d’atinar. Cal abentar, dende 2 m (mena escolana) e 2,5 m (mena grans), seis chapas ta una tabla de fusta con foratos. Cada forato tiene una balura diferén.

 Caldrá apuntar-se o mesmo día, o 15 de chulio a ras 16,30 or. en a plaza d’o Conzello, e astí tos diremos totas as normas, porque agora no ye plan de trestucar-tos o tozuelo.

Iste escrito ye millor adedicar-lo ta deseyar-tos unas goyosas fiestas: a esfruitar-ne e d’os 365 días de l’añada, fendo d’a cultura e d’o esporte un puen d’aprendizache e amistanza!

Aupa Canfranc!!!

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *